Regulamin

Regulamin

21. ("oczko") BIEG BEJORÓW

 

29.10.2023 r.

ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze

www.biegbejorow.pl

 

TERMIN I MIEJSCE

21. Bieg Bejorów odbędzie się 29.10.2023 r. (niedziela) na naszej tradycyjnej trasie w Rytrze.

Start biegu o godz. 11.00

 

ZAPISY

Zapisy na Bieg Bejorów można dokonywać elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.biegbejorow.pl, do dnia 27.10.2023 r. (piątek), do końca dnia.

Po tym terminie zapisy wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Weryfikacja zawodników, opłat startowych, złożenie oświadczeń, zgód rodziców, odbiór numerów startowych – w dniu Biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 10.30.

Biuro zawodów czynne jest wyłącznie do godz. 10:30.

Biuro Zawodów: Rytro - Roztoka Ryterska, przy parkingu koło Leśniczówki;

Lokalizacja biura zawodów: https://goo.gl/maps/ZtfE1CcT56CtMDmV6

 

TRASA i DEPOZYT

Dystans: 4,75 km (4750 m)

Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.

Limit czasu: 1,5 h;

Oznaczenie trasy - co 1km;

Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego.

Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m

Organizator zapewnia dowóz depozytu ze startu do mety.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Bejorów mogą wziąć udział osoby, które zarejestrują się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własna odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie startują tylko i wyłącznie za pisemną „Zgodą Rodziców” (opiekunów prawnych). Treść „Zgody” do pobrania ze strony Biegu lub w Biurze Zawodów. Brak pisemnej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem osoby nieletniej do startu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
 • Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu biegu w Biurze Zawodów.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki.
 • Limit zgłoszeń wynosi 250 osób
 • Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie Biegu. Zabronione jest porzucanie na trasie lub mecie jakichkolwiek śmieci.
 • Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu koło Leśniczówki. Zabroniony jest wjazd do lasu jakimkolwiek pojazdem mechanicznym (z włączonym silnikiem). Wjazd tylko dla pojazdów oznaczonym „Pojazdem Techniczny”.
 • Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Bieg Bejorów – jak sama nazwa wskazuje – jest biegiem. Jednak Organizator dopuszcza możliwość udziały w Biegu w innych formach aktywności, w tym na rowerze, nordic walking, z wózkami dziecięcymi, z psami. Organizator zastrzega, że w klasyfikacji generalnej na pierwszych 10 miejscach klasyfikowani są wyłącznie biegacze. Biegacze startujący z psami przypiętymi na smyczy nie będą uwzględniani w klasyfikacji generalnej, w przypadku gdyby zajęli miejsca nagradzane.

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenie do Biegu prowadzone są elektronicznie na stronie biegu.

Opłata startowa do 27.10.2023 r. (przy wpłacie na konto) wynosi:

 • 50 zł dla osób powyżej 16 roku życia,
 • 30 zł dla osób do 16 roku życia.

Opłata startowa w dniu zawodów:

 • 75 zł dla osób powyżej 16 roku życia,
 • 50 zł dla osób do 16 roku życia.

Osoby dokonujące opłaty elektronicznie po 27.10.2023 r. zobowiązane są do posiadania ze sobą w dniu Biegu potwierdzenia wpłaty.

Opłatę startową w formei elektronicznej należy dokonać na rachunek bankowy organizatora

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter”

Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika

Opłata nie podlega zwrotowi. Organizator nie przewiduje zwolnień z opłaty startowej.

 

KLASYFIKACJA

Generalna kobiet i mężczyzn.

Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Wyniki będą umieszczone na stronie Biegu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Jak każda edycja Biegu, także 21. Bieg Bejorów jest imprezą bardzo kameralną, klimatyczną, przyjacielską, wręcz rodzinną. Dodając do tego specyficzny charakter bejorskiego biegania, Organizator usilnie zachęca do zapoznania się z historią Biegu. Nikt nie chce, żeby osoby startujące były zawiedzione albo rozczarowane.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już przy wietrze, w deszczu, śniegu, w cieple i chłodzie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji.
 • Za wypadki zaistniałe na trasie Biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator po Biegu zapewnia uczestnikom gorący posiłek.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Wszelkie wątpliwości na tle niniejszego Regulaminu, jak również powstałe w trakcie imprezy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Biegu.

 

HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW

(program i godziny mogą ulec drobnej zmianie)

 • 9.30 -10.30 – zapisy, weryfikacja zawodników, odbiór numerów na parkingu przy Leśniczówce; https://goo.gl/maps/ZtfE1CcT56CtMDmV6
 • 10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z parkingu na linię startu
 • 11.00 - START 21. Biegu Bejorów
 • 13.00 - 14.30 Posiłek i dekoracja zwycięzców

Po Biegu, jak co roku, odbędzie się bejorska posiadówka.

 

Kontakt

Dyrektor Biegu:

Artur Dobosz

692 056 272

artek@biegbejorow.pl