Regulamin

Regulamin

XX BIEG BEJORÓW

30.10.2022 r.

ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze

www.biegbejorow.pl

 

TERMIN I MIEJSCE

XX Bieg Bejorów odbędzie się 30.10.2022 r. (niedziela) na naszej tradycyjnej trasie w Rytrze.

Start biegu o godz. 11.00

 

ZAPISY

Zapisy na Bieg Bejorów można dokonywać elektronicznie, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.biegbejorow.pl, do dnia 28.10.2022 r. (piątek), do końca dnia.

Po tym terminie zapisy wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Weryfikacja zawodników, opłat startowych, złożenie oświadczeń, zgód rodziców, odbiór numerów startowych – w dniu Biegu w Biurze Zawodów w godzinach od 9.00 do 10.30.

Od godziny 10.30 z przyczyn organizacyjnych biuro zawodów będzie bezwzględnie zamknięte.

Biuro Zawodów: Rytro - Roztoka Ryterska, przy parkingu koło Leśniczówki;

Lokalizacja biura zawodów: https://goo.gl/maps/ZtfE1CcT56CtMDmV6

 

TRASA i DEPOZYT

Dystans: 4,75 km (4750 m)

Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.

Limit czasu: 1,5 h;

Pomiar czasu: elektroniczny

Oznaczenie trasy - co 1km;

Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego.

Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m

Organizator stwarza możliwość dowozu depozytu ze startu do mety.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Bejorów mogą wziąć udział osoby, które zarejestrują się za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeń. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własna odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie startują tylko i wyłącznie za pisemną „Zgodą Rodziców” (opiekunów prawnych). Treść „Zgody” do pobrania ze strony Biegu lub w Biurze Zawodów. Brak pisemnej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem osoby nieletniej do startu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
 • Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani w dniu biegu w Biurze Zawodów.
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki.
 • Limit zgłoszeń wynosi 350 osób
 • Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie Biegu. Zabronione jest porzucanie na trasie lub mecie jakichkolwiek śmieci.
 • Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu koło Leśniczówki. Zabroniony jest wjazd do lasu jakimkolwiek pojazdem mechanicznym (z włączonym silnikiem). Wjazd tylko dla pojazdów oznaczonym „Pojazdem Techniczny”.
 • Zawodnicy pokonujący trasę w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 • Bieg Bejorów – jak sama nazwa wskazuje – jest biegiem. Jednak Organizator dopuszcza możliwość udziały w Biegu w innych formach aktywności, w tym na rowerze, nordic walking, z wózkami dziecięcymi, z psiakami. Organizator zastrzega jednak, że w klasyfikacji generalnej pierwsze 10 miejsc będzie przysługiwało uczestnikom biegnącym. Zawodnicy startujący z czworonogami przypiętymi na smyczy nie będą uwzględniani w klasyfikacji generalnej, w przypadku gdyby zajęli miejsca nagradzane.

ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA

Zgłoszenie do Biegu prowadzone są elektronicznie na stronie biegu.

Opłata startowa do 29.10.2022 r. wynosi:

 • 40 zł dla osób powyżej 16 roku życia,
 • 20 zł dla osób do 16 roku życia.

Opłata startowa w dniu zawodów:

 • 50 zł dla osób powyżej 16 roku życia,
 • 30 zł dla osób do 16 roku życia.

Osoby dokonujące opłaty po 27.10.2022 r. zobowiązane są do posiadania ze sobą w dniu Biegu potwierdzenia wpłaty.

Opłatę startową należy dokonać na rachunek bankowy organizatora

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter”

Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko uczestnika

Opłata nie podlega zwrotowi. Organizator nie przewiduje zwolnień z opłaty startowej.

 

KLASYFIKACJA

Generalna kobiet i mężczyzn.

Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

Wyniki będą umieszczone na stronie Biegu

Po Biegu na Kramarce czekać będzie gorąca herbata.

Po Biegu, ale już na dole (Hotel Perła Południa *** https://goo.gl/maps/QPc7s6K7XuoALUQu7 ) przewidziany jest ciepły posiłek.

Z racji na XX edycję Biegu Bejorów i przewidziane jubileuszowe „atrakcje”, zakończenie Biegu odbędzie się przy Hotelu Perła Południa *** w Rytrze. W zależności od pogody bądź pod chmurką bądź pod dachem. O wszystkim będziemy informować na stronie Biegu i na profilu FB-owym.

Po zakończonym Biegu wśród wszystkich uczestników będą rozlosowywane nagrody rzeczowe.

Organizator zastrzega sobie prawo ustanowienia dodatkowych nagród. Informacje o nagrodach będą podawane i aktualizowane na stronie Biegu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Jak każda edycja Biegu, także XX Bieg Bejorów jest imprezą bardzo kameralną, klimatyczną, przyjacielską, wręcz rodzinną. Dodając do tego specyficzny charakter bejorskiego biegania, Organizator usilnie zachęca do zapoznania się z historią Biegu. Nikt nie chce, żeby osoby startujące były zawiedzione albo rozczarowane.
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już przy wietrze, w deszczu, śniegu, w cieple i chłodzie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz jego ostatecznej interpretacji.
 • Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Organizator po Biegu zapewnia uczestnikom gorący posiłek. Zawodnicy będą poproszeni jedynie o to, aby spod Leśniczówki na Małej Roztoce przemieścić się pod Hotel Perła Południa*** na Wielkiej Roztoce.
 • Trasa dojazdu z Biura Zawodów do hotelu Perła Południa https://goo.gl/maps/jPCLscBK5Spkfe2m8
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 • Wszelkie wątpliwości na tle niniejszego Regulaminu, jak również powstałe w trakcie imprezy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Biegu.

 

 

HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW

(program i godziny mogą ulec drobnej zmianie)

 

 

 • 9.30 -10.30 – zapisy, weryfikacja zawodników, odbiór numerów na parkingu przy Leśniczówce; https://goo.gl/maps/ZtfE1CcT56CtMDmV6
 • 10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z parkingu na linię startu
 • 11.00 - START XX Biegu Bejorów
 • 14.00 - 16.00 Posiłek (Karczma nad Potokiem) i dekoracja zwycięzców (sala sportowa) - Hotel Perła Południa >>> https://goo.gl/maps/jPCLscBK5Spkfe2m8
 • 16:00 – SPOTKANIE AUTORSKIE I PROMOCJA KSIĄŻKI: "Bieg Bejorów. Opowieść prawdziwna" - Hotel Perła Południa - sala sportowa
 • 17:00 – KONCERT KAPELI "Ciupaga" ;) - Hotel Perła Południa - sala sportowa 
 • 18:00bawimy się dalej… - Hotel Perła Południa - Karczma nad Potokiem 

Po Biegu, jak co roku, odbędzie się bejorska posiadówka.

 

Kontakt

Dyrektor Biegu:

Artur Dobosz

692 056 272

artek@biegbejorow.pl