Trasa i profil

Tradycyjna trasa Biegu Bejorów biegnie wzdłuż malowniczej doliny Roztoki Ryterskiej. Rozpoczyna się ona spod „Czesterówki” – cotygodniowego miejsca spotkań ryterskich Bejorów. Potem biegnie już tylko w górę, aż do kapliczki pod Kramarką.

Dawniej na Kramarce znajdowała się drewniana chatka (barak/domek), który był nie tylko celem niedzielnych biegów, miejscem chowania bejorskich zeszytów, ale również gościł nas na przeróżnych towarzyskich spotkaniach. Wiele wspomnień, również tych związanych z Biegiem Bejorów, wiązało się z naszą chatką. Niestety kilka lat temu ze względu na jej stan, musiała zostać rozebrana. W miejscu chatki stoją dzisiaj wiaty, z których mogą korzystać wszyscy miłośnicy leśnego wędrowania.

Trasa Biegu Bejorów w liczbach:

  • Długość trasy – ok. 4.750 m
  • Przewyższenie – 282 m
  • Start „Czesterówka” 424 m.n.p.m. – meta „Kramarka” 706 m.n.p.m.
  • Trasa w 20% pokryta jest asfaltem, w 80% jest drogą szutrową