W

 

 

 

 

 

 

Wyniki biegu bejorow 2019

WYNIKI_OFICJALNE_XVII_Biegu_Bejorow_2019_10_27.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

www.pifsport.pl

 

https://www.facebook.com/pifsport/

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

XVII BIEGU BEJORÓW

27 października 2019 r. (niedziela)

 

 

I.ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze

www.uksryter.pl

www.biegbejorow.pl   

 

 

 II.TERMIN I MIEJSCE:

  Bieg odbędzie się 27.10.2019 r. (niedziela) o godz.11.00. zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

  Weryfikacja i odbiór numerów: Biuro zawodów w Roztoce Ryterskiej przy parkingu obok leśniczówki w dniu startu od 9.00 – 10.30. Od godziny 10.30
z przyczyn organizacyjnych biuro zawodów będzie bezwzględnie zamknięte.

  Start: „Chesterówka” Roztoka Ryterska 72 godz. 11.00. Do startu trzeba zejść w dół 1 km. Osoby, które nie wystartują ze startu, a rozpoczną bieg od parkingu obok leśniczówki (nie zejdą na start), nie zostaną sklasyfikowane ze względu na zainstalowaną na starcie „matę startową”.

  Meta: Kapliczka pod Kramarką.

 

 

III.TRASA:

  Dystans: 4,75 km (4750 m).

  Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.

  Limit czasu: 1,5 h.

  Elektroniczny pomiar czasu.

  Oznaczenie trasy - co 1km.

  Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego. Dozwolone jest używanie kijów Nordic Walking.

  Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m.

 

 

 

 IV. ZGŁOSZENIA i  OPŁATA STARTOWA

  Zgłoszenie dokonuje się poprzez „Formularz Zgłoszeniowy” najpóźniej do 24 października na stronie www.pifsport.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w dniu zawodów.

  Opłatę startową zawodnicy wnoszą  poprzez platformę eCard bądź na konto Organizatora lub gotówką w dniu startu. Przy wpłacie przelewem w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko. Osoby, które dokonają wpłaty po 24 października mają obowiązek okazać dowód wpłaty podczas weryfikacji.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter”

Rytro 8

33-343 Rytro

Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001

  Opłata startowa wynosi 20 zł, a dzieci do rocznika 2004 - 10 zł.

 Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za _Zgoda_rodzicow_BIEG_bejorów  (opiekunów prawnych).

  Weryfikacja zgłoszeń odbywa się w biurze zawodów podczas odbioru numerów.  Osoby, które zgłosiły udział poprzez  formularz zgłoszeniowy,
w dniu zawodów zobowiązane są do złożenia wyłącznie podpisu. Natomiast osoby zgłaszające udział w dniu zawodów zobowiązane są do wypełnienia
i podpisania karty zgłoszenia.

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

 Podczas weryfikacji zawodnicy otrzymują: numer startowy, CHIP, worek na odzież, bon na posiłek.

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby Biegu Bejorów.

  Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki oraz chip zapięty na nodze nad kostką.

  Organizator zastrzega limit zgłoszeń 299 osób. Osoby zgłoszone poza limitem zgłoszeń mogą wziąć udział w biegu bez możliwości otrzymania medalu
i gwarancji otrzymania bonu na posiłek.

  Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie biegu.

  Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu obok Leśniczówki.  Na teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego obowiązuje surowy zakaz wjazdu.

  Organizator zapewnia możliwość dowozu depozytu ze startu do mety.

  Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

  Po Biegu na Kramarce czekać będzie gorąca herbata i ciepły posiłek,

  Zakończenie Biegu odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu (po upływie limitu czasu) ok. godz. 12.45.

 

 

 

VI. KLASYFIKACJA

  Generalna kobiet i mężczyzn. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 Wyniki będą opublikowane w dniu zawodów oraz na stronie www.biegbejorow.pl.

 

VII. NAGRODY

  Puchary dla miejsc 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn oraz puchar dla najlepszej rytrzanki i rytrzanina.

  Każdy uczestnik w ramach limitu 299 zgłoszeń, który dobiegnie, dotrze, dojedzie lub zostanie wepchnięty na Kramarkę, otrzyma bejorski medal.

  Po zakończonym biegu wśród wszystkich uczestników będą rozlosowywane nagrody rzeczowe.

 

VIII. FINANSOWANIE:

  Koszty organizacyjne ponosi Organizator;

  Nagrody fundują sponsorzy i Organizator;

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Jak każda edycja Biegu, także i XVII Bieg Bejorów jest imprezą bardzo kameralną, klimatyczną, przyjacielską wręcz rodzinną. Zachęcamy do zapoznania się z historią Biegu, ponieważ jest on specyficzny.

  Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już przy wietrze, w deszczu, po śniegu i w pięknym słońcu.

  Zawodnicy wyrażają zgodę na używanie wobec nich określenia „Bejor.

  Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  Wątpliwości powstałe w trakcie imprezy rozstrzyga Dyrektor Biegu.

 

X. KONTAKT:

Dyrektor Biegu:

Małgorzata Machałowska

692527013, e-mail: gosia.mach@interia.eu

 

 

 

XI. HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW:

  9.00 -10.30 - weryfikacja zawodników w biurze zawodów na polanie obok Leśniczówki

  10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z polany na linię startu 

  11.00 - Start XVII Biegu Bejorów spod Chesterówki

  12.30 - dotarcie ostatniego zawodnika i zamknięcie trasy biegu 

  12.45 - rozdanie nagród i zakończenie XVII Biegu Bejorów

  13.15 - gorący posiłek i wspólna biesiada na Kramarce

 

Bieg Bejorów to impreza rodzino – przyjacielska, dlatego każdy jest zawsze mile widziany. Zachęcamy więc do wspólnego spędzania tego październikowego popołudnia w bardzo uroczym miejscu – ryterskiej Kramarce.

 

Organizato

 

  

i2019 Zgoda_rodzicow_BIEG_bejorow 

www.pifsport.pl

 

 

 

http://www.pifsport.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy na XVI BIEG BEJORÓW

na 28 października 2018

 

 

http://www.stoper.pro/zawody/zapisy/id/20

 

 

REGULAMIN

XVI BIEGU BEJORÓW

28 października 2018 r. (niedziela)

 

Bieg ma charakter charytatywny, całość opłat startowych zostanie tradycyjnie przekazana dla rytrzanina - Tomasza Brzeskiego.

 

 

I.ORGANIZATORZY

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter” w Rytrze

www.uksryter.pl

www.biegbejorow.pl   

 

Partner akcji charytatywnej:

Stowarzyszenie „Sursum Corda” w Nowym Sączu

www.sc.org.pl

 

 II.TERMIN I MIEJSCE:

  Bieg odbędzie się 28.10.2018 r. (niedziela) o godz.11.00. (wg. harmonogramu).

  Weryfikacja i odbiór numerów: Biuro zawodów, Roztoka Ryterska, na polanie przy parkingu obok leśniczówki w dniu startu od 9.00 – 10.30. Od godziny 10.30 z przyczyn organizacyjnych biuro zawodów będzie bezwzględnie zamknięte.

  Start: „Chesterówka” Roztoka Ryterska 72 o godz. 11.00 (do startu trzeba zejść w dół 1 km.).

  Meta: Kapliczka pod Kramarką.

 

 

III.TRASA:

  Dystans: 4,75 km (4750 m).

  Nawierzchnia asfaltowa 20%, droga leśna 80%.

  Limit czasu: 1,5 h.

  Elektroniczny pomiar czasu.

  Oznaczenie trasy - co 1km.

  Bieg Bejorów jest biegiem górskim, typu alpejskiego. Dozwolone jest używanie kijów Nordic Walking.

  Start: 424 m.n.p.m.; meta: 705 m.n.p.m./ Przewyższenie + 281m.

 

 

 

 IV. ZGŁOSZENIA i  OPŁATA STARTOWA

  Zgłoszenie dokonuje się poprzez Formularz zgłoszenie.pdf"

najpóźniej do 25 października lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w dniu zawodów.

  Opłatę startową zawodnicy wnoszą bądź na konto Organizatora lub gotówką w dniu startu. Przy wpłacie przelewem w tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko- Bieg Bejorów.  Osoby, które dokonają wpłaty po 25 października mają obowiązek okazać dowód wpłaty podczas weryfikacji.

 

Uczniowski Klub Sportowy „Ryter”

Rytro 8

33-343 Rytro

Nr konta: 88 8813 0004 2001 0000 1616 0001

  Opłata startowa wynosi 20 zł, a dzieci do rocznika 2003 - 10 zł.

 Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za "OSWIADCZENIE_OPIEKUNA_PRAWNEGO_.pdf formularz (opiekunów prawnych).

  Weryfikacja zgłoszeń odbywa się w biurze zawodów podczas odbioru numerów.  Osoby, które zgłosiły udział poprzez formularz zgłoszeniowy, w dniu zawodów zobowiązane są do złożenia wyłącznie podpisu. Natomiast osoby zgłaszające udział w dniu zawodów zobowiązane są do wypełnienia i podpisania karty zgłoszenia.

 Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.

 Podczas weryfikacji zawodnicy otrzymują: numer startowy, worek na odzież, bon na posiłek.

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem  danych osobowych na potrzeby Biegu Bejorów.

  Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki.

  Organizator zastrzega limit zgłoszeń 299 osób. Osoby zgłoszone poza limitem zgłoszeń mogą wziąć udział w biegu bez możliwości otrzymania medalu i gwarancji otrzymania bonu na posiłek.

  Większa część trasy i meta znajdują się na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Piwniczna Zdrój. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku na trasie biegu.

  Zawodnicy mogą pozostawiać samochody wyłącznie na parkingu obok Leśniczówki.  Na teren Popradzkiego Parku Krajobrazowego obowiązuje surowy zakaz wjazdu.

  Organizator zapewnia możliwość dowozu depozytu ze startu do mety.

  Organizator zapewnia opiekę medyczną. 

 Prosimy aby po biegu poczekać na mecie (Kramarce) na wszystkich uczestników, aż ukończą bieg, by wspólnie zrobić sobie zdjęcie pod kapliczką.

  Po Biegu czekać będzie gorąca herbata i ciepły posiłek,

  Zakończenie Biegu odbędzie się po zejściu z Kramarki na polanie przy leśniczówce ok godz. 13.30.

 

 

 

VI. KLASYFIKACJA

  Generalna kobiet i mężczyzn. 

  Organizator zastrzega sobie prawo do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 Wyniki będą opublikowane w dniu zawodów oraz na stronie www.biegbejorow.pl.

 

VII. NAGRODY

  Puchary dla miejsc 1-3 w kategorii kobiet i mężczyzn oraz puchar dla najlepszej rytrzanki i rytrzanina.

  Każdy uczestnik w ramach limitu 299 zgłoszeń, który dobiegnie, dotrze, dojedzie lub zostanie wepchnięty na Kramarkę, otrzyma bejorski medal.

  Po zakończonym biegu wśród wszystkich uczestników będą rozlosowywane nagrody rzeczowe.

 

VIII. FINANSOWANIE:

  Koszty organizacyjne ponosi Organizator;

  Nagrody fundują sponsorzy i Organizator;

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Jak każda edycja Biegu, także i XVI Bieg Bejorów jest imprezą bardzo kameralną, klimatyczną, przyjacielską wręcz rodzinną, a co najważniejsze imprezą charytatywną. Zachęcamy do zapoznania się z historią Biegu, ponieważ jest on specyficzny.

  Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Biegaliśmy już przy wietrze, w deszczu, po śniegu i w pięknym słońcu.

  Zawodnicy wyrażają zgodę na używanie wobec nich określenia „Bejor.

  Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

  Wątpliwości powstałe w trakcie imprezy rozstrzyga Dyrektor Biegu.

 

X. KONTAKT:

Dyrektor Biegu:

Małgorzata Machałowska

692527013, e-mail: gosia.mach@interia.eu

 

 

 

XI. HARMONOGRAM BIEGU BEJORÓW:

  9.00 -10.30 - weryfikacja zawodników w biurze zawodów na polanie obok Leśniczówki

  10.30 - 10.50 - przejście wszystkich zawodników z polany na linię startu 

  11.00 - Start XVI Biegu Bejorów 

  12.30 - dotarcie ostatniego zawodnika i zamknięcie trasy biegu 

  12.30 - 13.00 - zejście z Kramarki na polanę pod Leśniczówką 

  13.00 - 13.30 - gorący posiłek

  13.30 - rozdanie nagród i zamknięcie XVI Biegu Bejorów

 

Po biegu odbędzie się spotkanie bejorskie wszystkich Bejorów - uczestników, trwające do ostatniego Bejora.  Bieg Bejorów to impreza rodzino – przyjacielska, dlatego każdy był, jest i zawsze będzie mile widziany i zachęcany do wspólnego spędzania tego październikowego popołudnia.

 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rytrze będą brali udział w Biegu Bejorów promując bezpieczne bieganie oraz poruszanie się po drodze w ramach Projektu "Odblaskowa Szkoła".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

 

2014

Brązowa Kozica 2013

Brązowa Kozica 2012

SPONSORZY

Sport Szok

FitnesCenter

ZAZA

FITNESS TRZY KORONY

Era Kamienia

RYTERSKIRAJ

PIWNICZANKA

Kószka Miody

WILLA POPRAD

JAN FILIP PIEKARNIA


Copyright  © 2017 Uczniowski Klub Sportowy "Ryter"

www.biegbejorow.pl